سوابق کاری

 

• همكاري با واحد تحقيق و توسعه شركت جمع ساز(توليد كننده چراغ خودرو) – 1379
• عضو تيم تحقيق و توسعه شركت صنايع ماشين هاي اداري ايران (ماديران) 1383- 1380
• مسوول نوآوري شركت ماديران 1384-1383
• مشاور هويت سازماني (برندينگ) شركت ايكات(طراح و توليد كننده پوشاك آقايان) – 1382
• همكاري با واحد تحقيق و توسعه شركت فرينه فناور(طراح و توليد كننده دستگاه هاي اتوماسيون صنعتي) 1386-1383
• همكاري با سازمان زيباسازي شهرداري تهران – 1392-1384 
• همكاري با شركت طراحي و توليد پمپ گستران پويا – 1386
• مشاور هويت سازماني انتشارات بين المللي گاج – 1386
• مشاور اطلاع رساني و تبليغات موسسه آموزش عالي آزاد مهستان 1386- 1384
• مشاور اطلاع رساني و تبليغات پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران 1388- 1385
• سردبير مجله دستاورد 1392-1387
• مدرس دانشگاههاي هنر تهران، پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران، دانشگاه هنراسلامی تبريز، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي و مركز آموزش هاي فرهنگي و هنري دانشگاه تهران 1391-1382
• مشاور و مجري پروژه هاي طراحي صنايع ماشين هاي اداري ايران(ماديران) 1392- 1385

• عضو هیئت مدیره آکادمی دیزاین بُعدسوم از 1391